SIS-CEN/TR-16710-1 Ergonomics methods - Part 1: Feedback method - A method to understand how end users perform their work with machines

SIS-CEN/TR-16710-1 - 2018 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna tekniska rapport beskriver ”Återkopplingsmetoden”, som är en metod för att samla in synpunkter från slutanvändare av maskiner genom att återskapa och förstå hur arbetet verkligheten utförs (dvs. det faktiska arbetet). Denna metod kan bidra till att förbättra tekniska standarder samt konstruktionen, tillverkningen och användningen av maskiner. Genom att samla in erfarenheter från kvalificerade användare kan denna metod användas för att återskapa deras faktiska arbete under olika arbetsförhållanden och med olika typer av maskiner. Detta stödjer identifiering av samtliga viktiga aspekter som påverkar hälsa och säkerhet, eller som avser de ergonomiska principerna. Det gör det dessutom möjligt att fastställa några grundläggande element för att definiera standarder för maskiner och för deras eventuella revideringar och förbättringar. Det kan också leda till effektivare produktion och bidra till att identifiera eventuella ytterligare utredningsbehov. Metoden är utformad för att minimera projektledarnas och de sakkunnigas subjektiva påverkan när det faktiska arbetet återskapas och beskrivs, samt för att maximera antalet ”objektiva” synpunkter från kvalificerade maskinanvändare. Metoden kombinerar hög reproducerbarhet, känslighet och användbarhet med låga resurskrav, vilket gör den intressant för mikroföretag samt små och medelstora företag. Denna tekniska rapport är avsedd för standardskrivare, konstruktörer och tillverkare, arbetsgivare/inköpare, slutanvändare, hantverkare och arbetare, marknadskontrollpersonal och myndigheter.

To find similar documents by classification:

13.110 (Safety of machinery This group includes standards for general use)

13.180 (Ergonomics)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$188.25        


Want this as a site license?Designation Name

SIS-CEN/TR 16710-1:2018

Revision Level

2018 EDITION

Status

Current

Publication Date

April 24, 2018

Language(s)

English, Swedish

Page Count

84