SIS-EN-10217-7 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes

SIS-EN-10217-7 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:

Included in this current edition are the following subparts:

 EDITION 1 - April 1, 2005
 2014 EDITION - Dec. 18, 2014

Denna del av EN 10217 anger tekniska leveransbestämmelser i två provningsklasser för svetsade rör med cirkulärt tvärsnitt tillverkade av austenitiska och austenit-ferritiska rostfria stål som används för tryck- och korrosionshärdiga ändamål vid rumstemperatur, vid låga temperaturer eller vid förhöjda temperaturer.

To find similar documents by classification:

23.040.10 (Iron and steel pipes Steel pipes and tubes for specific use, see 77.140.75)

77.140.75 (Steel pipes and tubes for specific use Including hollow steel bars and sections for construction Steel pipes for conducting fluids, see 23.040.10)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$342.00        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN 10217-7:2005

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

April 1, 2005

Language(s)

English, Swedish

Page Count

75

International Equivalent

EN 10217-7:2005(IDT)