SIS-OHSAS-18001 Occupational health and safety assessment series Occupational health and safety management systems - Requirements

SIS-OHSAS-18001 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Ett ledningssystem för arbetsmiljö gör det möjligt för en organisation att hantera sina arbetsmiljörisker och förbättra sin arbetsmiljöprestanda. OHSAS 18001:2007 specificerar kraven för hur ett sådant system byggs upp. Vill du certifiera ditt arbetsmiljöarbete är det dessa krav du ska uppnå. Förutom ett bra arbetsmiljöarbete och goodwill är OHSAS 18001 särskilt viktig för organisationer: - som har påtagliga risker att hantera i sitt dagliga arbete - som berörs av många lagar och andra krav på arbetsmiljöarbetet - för vilka arbetsmiljön är en viktig faktor för att kunna rekrytera kompetent personal - som eftersträvar en enklare kontroll av lagstiftning inom arbetsmiljöområdet - verkar internationellt som leverantör eller samarbetspartner

To find similar documents by classification:

03.100.01 (Company organization and management in general Including legal aspects and risk management)

13.100 (Occupational safety. Industrial hygiene Protective clothing and equipment, see 13.340 Workplace lighting, see 91.160.10)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SIS-OHSAS 18001:2007

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Dec. 10, 2007

Language(s)

English, Swedish

Page Count

68