SIS-OHSAS-18002 Occupational health and safety assessment seriers Occupational health and safety management systems - Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007

SIS-OHSAS-18002 - 2009 EDITION - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


OHSAS 18002 hjälper dig att förstå, tolka och införa OHSAS 18001, och att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att ta hjälp av OHSAS 18002 försäkrar du dig om att följa kraven på rätt sätt - så att ditt arbetsmiljöarbete blir så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Avser du att certifiera ditt arbetsmiljöarbete förenklas processen genom att ta hjälp av OHSAS 18002. I dokumentet finns även en speciellt framtagen bilaga som innehåller alla korsreferenser mellan ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2008. Därmed blir det lättare för dig att få överblick på det som överlappar i de olika standarderna och det är en bra hjälp för att skapa ett ledningssystem som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

To find similar documents by classification:

03.100.01 (Company organization and management in general Including legal aspects and risk management)

13.100 (Occupational safety. Industrial hygiene Protective clothing and equipment, see 13.340 Workplace lighting, see 91.160.10)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SIS-OHSAS 18002:2009

Revision Level

2009 EDITION

Status

Superseded

Publication Date

Jan. 12, 2009

Language(s)

English, Swedish

Page Count

176