SS-21551 Buildings - Determination of airtightness

SS-21551 - EDITION 2 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna metod gäller bestämmning av graden av luftläckning genom byggnaders omslutande delar orsakad av angivna tryckdifferenser. Metoden används för att mäta det totala läckaget genom de byggnadsdelar eller det hölje som omsluter en bestämd volym (byggnad eller del av byggnad). Metoden är inte avsedd för att bestämma en byggnads eller volyms ventilation vid naturliga tryckförhållanden. Om någon omslutande byggnadsdel inte skall ingå i mätningen, måste denna del vara lufttät eller ha lika tryck på båda sidorna under provningen. Om 55 Pa positiv och negativ tryckdifferens inte kan skapas, t ex vid bruk av byggnadens egna fläktar, kan en förenklad mätning göras enligt bilaga C. Resultatet kan dock inte anses som fullvärdigt. (Bilaga C är inte en del av standarden).

To find similar documents by classification:

91.120.10 (Thermal insulation of buildings Thermal insulation in general, see 27.220 Thermal insulating materials, see 91.100.60)

ORDERDesignation Name

SS 21551

Revision Level

EDITION 2

Status

Superseded

Publication Date

Oct. 22, 1986

Language(s)

English, Swedish

Page Count

8