SS-24210 Thermal insulation - Thermography of buildings

SS-24210 - EDITION 2 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Termografering är en kvalitativ metod för lokalisering av termiska ojämnheter, inklusive lufttäthet, i husets klimatskärm. I standarden redovisas två tillämpningar av termografering av hus: Provning med värmekamera är i första hand avsedd för kontroll av totalfunktion eller utförande vid ny- och ombyggnad. Förenklad provning med värmekamera är lämplig dels i samband med undersökning av diagnoskaraktär, t ex inför en ombyggnadsprojektering, dels vid s k egenkontroll. Resultaten som erhålls vid termografering måste tolkas och bedömas av personer som har erforderlig kompetens. (Se bilaga D.) Standarden omfattar inte kvanitativ bestämning av konstruktionens värmemostånd och täthet. För sådana bestämningar måste kompletterande mätningar och bedömningar göras.

To find similar documents by classification:

91.120.10 (Thermal insulation of buildings Thermal insulation in general, see 27.220 Thermal insulating materials, see 91.100.60)

ORDERDesignation Name

SS 24210

Revision Level

EDITION 2

Status

Superseded

Publication Date

Jan. 1, 1986

Language(s)

English, Swedish

Page Count

20