SS-741 Identification marking for gas, liquid and ventilating installations

SS-741 - 2017 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer. EXEMPEL Rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation, ventiler, lastnings- och loss-ningsplatser. Standarden omfattar märkning av kemiska riskkällor enligt AFS 2014:43 [1] och farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008 [2]), undantaget explosiva ämnen, blandningar och föremål samt organiska peroxider Typ A och självreaktiva ämnen och blandningar Typ A. Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta. Denna standard specificerar inte krav på eller behov av skyltar eller märkning som informerar om installationen i sig, till exempel om kontrollintervall. Märkning av rörledningar för medicinska och medicintekniska gaser omfattas inte av denna standard.

To find similar documents by classification:

23.040.01 (Pipeline components and pipelines in general)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$134.25        
Designation Name

SS 741:2017

Revision Level

2017 EDITION

Status

Current

Publication Date

Aug. 18, 2017

Language(s)

English

Page Count

36