SS-EN-10168 Steel products - Inspection documents - List of information and description

SS-EN-10168 - 2004 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna Europastandard innehåller en förteckning över den information som förmedlas i kontrollintyg enligt EN 10204 för stålprodukter och den ger en översiktlig beskrivning av intygen. Avsikten är att eliminera kommunikationsproblem inom den europeiska handeln genom införande av standardiserade beteckningar och kodnummer för information som kan förekomma i intygen. ANM. Dessa beteckningar kan också användas i leveransdokument.

To find similar documents by classification:

01.110 (Technical product documentation Including rules for preparation of user guides, manuals, product specifications, etc.)

77.080.20 (Steels)

77.140.01 (Iron and steel products in general)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$171.00        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN 10168:2004

Revision Level

2004 EDITION

Status

Current

Publication Date

Oct. 15, 2004

Language(s)

English, Swedish

Page Count

26

International Equivalent

EN 10168:2004(IDT)