SS-EN-1044 Brazing - Filler metals

SS-EN-1044 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna europastandard anger sammansättningarna av en rad hårdlod som används för hårdlödning. Hårdloden har delats upp i åtta klasser, i relation till sin sammansättning men inte nödvändigtvis efter huvudelementet, se bilaga A. Vid sammansatta produkter som flussbelagda stavar, pastor eller plasttejper, täcker standarden bara det lod som ingår i sådana produkter. Fastän smältintervallet ges i tabellerna, kommer det nödvändigtvis att variera inom lodets sammansättningsområde och kan bara betraktas som ungefärligt. Därför ingår det inte i kraven och ges bara för information. Tekniska leveransbestämmelser ges för hårdlod och för produkter som innehåller hårdlod med andra beståndsdelar som flusser och bindemedel. ANMÄRKNING: För en del tillämpningar, t ex smycken av ädla metaller, rymdindustrin och dentalprodukter, används ofta andra hårdlod än de som ingår i denna standard och dessa behandlas i andra standarder till vilka bör hänvisas.

To find similar documents by classification:

25.160.50 (Brazing and soldering Including brazing and soldering alloys and equipment)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-EN 1044

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Dec. 10, 1999

Language(s)

English, Swedish

Page Count

43

International Equivalent

EN 1044:1999 IDT