SS-EN-1044 Brazing - Filler metals

SS-EN-1044 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna europastandard anger sammansättningarna av en rad hårdlod som används för hårdlödning. Hårdloden har delats upp i åtta klasser, i relation till sin sammansättning men inte nödvändigtvis efter huvudelementet, se bilaga A. Vid sammansatta produkter som flussbelagda stavar, pastor eller plasttejper, täcker standarden bara det lod som ingår i sådana produkter. Fastän smältintervallet ges i tabellerna, kommer det nödvändigtvis att variera inom lodets sammansättningsområde och kan bara betraktas som ungefärligt. Därför ingår det inte i kraven och ges bara för information. Tekniska leveransbestämmelser ges för hårdlod och för produkter som innehåller hårdlod med andra beståndsdelar som flusser och bindemedel. ANMÄRKNING: För en del tillämpningar, t ex smycken av ädla metaller, rymdindustrin och dentalprodukter, används ofta andra hårdlod än de som ingår i denna standard och dessa behandlas i andra standarder till vilka bör hänvisas.

To find similar documents by classification:

25.160.50 (Brazing and soldering Including brazing and soldering alloys and equipment)

ORDERDesignation Name

SS-EN 1044

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Dec. 10, 1999

Language(s)

English, Swedish

Page Count

43

International Equivalent

EN 1044:1999 IDT