SS-EN-1045 Brazing - Fluxes for brazing - Classification andtechnical delivery conditions

SS-EN-1045 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard beskriver indelningen av flussmedel för hårdlödning av metaller och karakteriserar dem på grundval av deras egenskaper och användning, och innehåller också tekniska leveransbestämmelser och försiktighetsmått för hälsa och säkerhet.

To find similar documents by classification:

25.160.50 (Brazing and soldering Including brazing and soldering alloys and equipment)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$117.75        
Designation Name

SS-EN 1045

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Dec. 5, 1997

Language(s)

English, Swedish

Page Count

15

International Equivalent

EN 1045:1997 IDT