SS-EN-1050 Safety of machinery - Principles for risk assessment

SS-EN-1050 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard beskriver allmänna principer för den process som kallas riskbedömning, genom vilken kunskap och erfarenheter från konstruktion, användning, tillbud, olyckor och skador som kan hänföras till maskiner sammanställs, för bedömning av riskerna under en maskins alla livsfaser (se 3.11a i EN 292-1:1991). Denna standard ger riktlinjer om den information som behövs för att utföra en riskbedömning. Den beskriver procedurer för att identifiera riskkällor och uppskatta och utvärdera risker. Syftet med standarden är att ge råd för att kunna besluta om maskinsäkerhet och om vilken dokumentation som krävs för att verifiera den gjorda riskbedömningen. Denna standard avser inte att ge en detaljerad redogörelse av metoder för analys av riskkällor och riskuppskattning, eftersom detta behandlas på annat håll (t.ex. böcker och andra referensdokument). En översikt av några av dessa metoder medföljer för information (se bilaga B).

To find similar documents by classification:

13.110 (Safety of machinery This group includes standards for general use)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-EN 1050

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Dec. 13, 1996

Language(s)

English, Swedish

Page Count

41

International Equivalent

EN 1050:1996(IDT)