SS-EN-1088 Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection

SS-EN-1088 - 1996/A2 EDITION - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard anger principer för konstruktion och val – oberoende av slag av energikälla – av förreglingsanordningar för skydd (enligt definitioner i 3.23.1 "Förreglingsanordning [förregling], 3.22.4 "Förreglande skydd" och 3.22.5 "Förreglande skydd med låsfunktion" i EN 292-1:1991).Den anger även krav särskilt avsedda för elektriska förreglingsanordningar (se avsnitt 6).Denna standard omfattar de delar av skydd som påverkar förreglingsanordningar. Krav på skydd ges i prEN 953. Behandlingen av signalen från förreglingsanordningen för att stoppa och säkra maskinen mot rörelse behandlas i prEN 954-1.

To find similar documents by classification:

13.110 (Safety of machinery This group includes standards for general use)


Machinery. Revised Machinery Directive

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-EN 1088+A2:2008

Revision Level

1996/A2 EDITION

Status

Superseded

Publication Date

July 17, 2008

Language(s)

English

Page Count

56

International Equivalent

EN 1088:1995+A2:2008(IDT)