SS-EN-1088+A2 Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection

SS-EN-1088+A2 - 2008 EDITION - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard anger principer för konstruktion och val – oberoende av slag av energikälla – av förreglingsanordningar för skydd (enligt definitioner i 3.23.1 "Förreglingsanordning [förregling], 3.22.4 "Förreglande skydd" och 3.22.5 "Förreglande skydd med låsfunktion" i EN 292-1:1991).Den anger även krav särskilt avsedda för elektriska förreglingsanordningar (se avsnitt 6).Denna standard omfattar de delar av skydd som påverkar förreglingsanordningar. Krav på skydd ges i prEN 953. Behandlingen av signalen från förreglingsanordningen för att stoppa och säkra maskinen mot rörelse behandlas i prEN 954-1.

To find similar documents by classification:

13.110 (Safety of machinery This group includes standards for general use)


Machinery. Revised Machinery Directive
ORDERDesignation Name

SS-EN 1088+A2:2008

Revision Level

2008 EDITION

Status

Superseded

Publication Date

July 17, 2008

Language(s)

English

Page Count

56

International Equivalent

EN 1088:1995+A2:2008(IDT)