SS-EN-1089-2 Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 2: Precautionary labels

SS-EN-1089-2 - EDITION 2 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna Europastandard specificerar utseendet, innehåll, det vill säga farosymboler och text och appliceringen av säkerhetsettiketer avsedda för att användas på skuldran på individuella gasflaskor som innehåller rena gaser eller gasblandningar eller direkt under (maximum 50 mm från den rundade delen). Etiketter för flaskpaket och för gasolflaskor täcks ej av denna standard. ANM. Gasol är substanser som bärs under identifikationsnummer 1965 ”Kolvätegasblandningar, flytande, N.O.S”.

To find similar documents by classification:

13.300 (Protection against dangerous goods Including performance requirements for dangerous goods, their handling, storage, transportation, marking, labelling, etc. Nuclear fissile materials, see 27.120.30 Explosives, see 71.100.30)

23.020.30 (Gas pressure vessels, gas cylinders Steam pressure vessels, see 27.060.30 Steel for pressure purposes, see 77.140.30)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-EN 1089-2

Revision Level

EDITION 2

Status

Superseded

Publication Date

Dec. 13, 2002

Language(s)

English, Swedish

Page Count

25

International Equivalent

EN 1089-2:2002 IDT