SS-EN-1176-1 Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods

SS-EN-1176-1 - 2008 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:

Included in this current edition are the following subparts:

 2008 EDITION - June 9, 2008
 2017 EDITION - Nov. 6, 2017

Denna del av EN 1176 specificerar allmänna säkerhetskrav för publika lekredskap och ytbeläggning. Ytterligare säkerhetskrav för specifika lekredskap specificeras i efterföljande delar i denna standard. Denna del av EN 1176 omfattar lekredskap för alla barn. När standarden utarbetats har hänsyn tagits till behovet av övervakning av små barn samt av barn med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar. Syftet med denna del av EN 1176 är att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå när barn leker i, på eller i närheten av lekredskapen samt att samtidigt gynna aktiviteter och funktioner som är bra för barnen, då de ger dem värdefulla erfarenheter som gör det möjligt för dem att hantera situationer utanför lekplatsen. Denna del av EN 1176 är tillämplig för lekredskap som är avsedda för individuell och kollektiv användning av barn men inte för äventyrslekplatser. Den är även tillämplig för redskap och utrustning som installerats som lekredskap även om de inte har tillverkats för detta ändamål men inte de produkter som definieras som leksaker i EN 71 och i Toys Safety Directive. ANM. Äventyrslekplatser är inhägnade, avstängningsbara lekplatser som drivs med personal i enlighet med de pedagogiska principerna att stimulera barnens utveckling. Dessa har ofta egentillverkade redskap. Denna del av EN 1176 specificerar de krav som ska skydda barnet från faror som han eller hon inte kan förutse när redskapet används så som avses eller på ett sätt som rimligen kan förutses.

To find similar documents by classification:

97.190 (Equipment for children Including child safety requirements for other household equipment Children's furniture, see 97.140 Playgrounds, see 97.200.40 Toys, see 97.200.50)

97.200.40 (Playgrounds Including amusement rides and devices)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$417.36        
Designation Name

SS-EN 1176-1:2008

Revision Level

2008 EDITION

Status

Current

Publication Date

June 9, 2008

Language(s)

English

Page Count

100

International Equivalent

EN 1176-1:2008(IDT)