SS-EN-1176-10 Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment

SS-EN-1176-10 - 2008 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard är tillämplig för helt inneslutna lekredskap avsedda att placeras inne i/utanför byggnader och användas av barn upp till 14 års ålder, se 3.1. Syftet med denna standard är att ange kompletterande säkerhetskrav som behandlar dessa konstruktioners speciella egenskaper, såsom utgångar och utrymningsvägar, synlighet, utvändig "klättringsmöjlighet", inneslutande väggar/nät i förhållande till säkerhetsområde, brandbeständighet, specifika redskap/komponenter, stötdämpande beläggningar, skyltar, specifika kontroller och underhållsprocedurer.

To find similar documents by classification:

97.200.40 (Playgrounds Including amusement rides and devices)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$117.75        
Designation Name

SS-EN 1176-10:2008

Revision Level

2008 EDITION

Status

Current

Publication Date

June 9, 2008

Language(s)

English

Page Count

28

International Equivalent

EN 1176-10:2008(IDT)