SS-EN-1176-3 Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides

SS-EN-1176-3 - 2008 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:

Included in this current edition are the following subparts:

 2008 EDITION - June 9, 2008
 2017 EDITION - Nov. 6, 2017

Denna standard specificerar kompletterande säkerhetskrav för rutschbanor avsedda för permanent installation och att användas av barn. Målet är att skydda användarna mot möjliga faror under användning. Där den huvudsakliga lekfunktionen inte är rutschning, kan de relevanta kraven i denna del av EN 1176 användas där så är lämpligt. Detta dokument är inte tillämpbart för vattenrutschbanor, rullbanor eller rutschbanor som används tillsammans med hjälpredskap såsom mattor eller slädar. Detta dokument är inte tillämpbart för lutande ytor vilka inte innesluter och leder användaren med t.ex. skyddsräcken (lutande parallella stänger).

To find similar documents by classification:

97.190 (Equipment for children Including child safety requirements for other household equipment Children's furniture, see 97.140 Playgrounds, see 97.200.40 Toys, see 97.200.50)

97.200.40 (Playgrounds Including amusement rides and devices)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$257.16        
Designation Name

SS-EN 1176-3:2008

Revision Level

2008 EDITION

Status

Current

Publication Date

June 9, 2008

Language(s)

English

Page Count

32

International Equivalent

EN 1176-3:2008(IDT)