SS-EN-1176-6 Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

SS-EN-1176-6 - 2008 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:

Included in this current edition are the following subparts:

 2008 EDITION - June 9, 2008
 2017 EDITION - Nov. 6, 2017

Denna standard specificerar kompletterande säkerhetskrav för vippgungor avsedda för permanent installation och som används som lekredskap för barn enligt 3.1. Om huvudfunktionen inte är gungning kan relevanta krav i detta dokument användas i tillämpliga delar. Syftet är att skydda användaren mot eventuella risker under användning av redskapet. ANM. Vägledning för bedömning av säkerhet beträffande andra typer av vippgungor återfinns i bilaga A.

To find similar documents by classification:

97.200.40 (Playgrounds Including amusement rides and devices)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$257.16        
Designation Name

SS-EN 1176-6:2008

Revision Level

2008 EDITION

Status

Current

Publication Date

June 9, 2008

Language(s)

English

Page Count

32

International Equivalent

EN 1176-6:2008(IDT)