SS-EN-12062 Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials

SS-EN-12062 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Baserad på kvalitetsfordringar, material, tjockleken hos en svets, svetsmetod och provningsomfattning, ger denna standard ledning för val av oförstörande provningsmetoder för svetsar och utvärdering av resultaten för kvalitetskontroll. Standarden anger också allmänna regler och standarder att tillämpas för olika slag av provning, för antingen metodik eller acceptansnivå för metalliska material. Acceptansnivåer kan inte vara en direkt tolkning av kvalitetsnivåer definierade i EN 25817 eller EN 30042. De är knutna till kvaliteten hos ett helt produktionsparti av svetsar. Fordringar på acceptansnivåer för oförstörande provning överensstämmer med kvalitetsnivåer enligt EN 25817 eller 30042 (måttlig, medel- eller sträng) endast i allmän betydelse och ej i detalj för varje indikation. Denna standard kan användas tillsammans med tillämpningsstandarder eller efter överenskommelse mellan kontraktsslutande parter.

To find similar documents by classification:

25.160.40 (Welded joints and welds Including welding position and mechanical and non-destructive testing of welded joints)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-EN 12062

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Feb. 20, 1998

Language(s)

English, Swedish

Page Count

28

International Equivalent

EN 12062:1997 IDT