SS-EN-12067-2 Gas/air ratio controls for gasburners and for gas burning appliances - Part 2: Electronic types

SS-EN-12067-2 - 2004 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna Europastandard anger kraven gällande säkerhet, konstruktion och prestanda för GARC avsedda att användas tillsammans med gasbrännare och gasapparater. Den beskriver också metoderna för provning för att värdera dessa krav samt anger vilken information som är nödvändig för installation och användning. Denna standard är tillämplig endast för GARC-system med återkoppling (se 3.1) och gör ingen åtskillnad mellan olika effektklasser . Denna standard tillämpas för elektroniska GARC, såväl de som kan provas separat som de som ingår i en gasapparat eller gasbrännare.

To find similar documents by classification:

23.060.40 (Pressure regulators Including pressure-reducers Protection against excessive pressure, see 13.240)

27.060.20 (Gas fuel burners)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$188.25        
Designation Name

SS-EN 12067-2:2004

Revision Level

2004 EDITION

Status

Current

Publication Date

April 29, 2004

Language(s)

English, Swedish

Page Count

51

International Equivalent

EN 12067-2:2004(IDT)