SS-EN-12071 Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of creep-resisting steels - Classification

SS-EN-12071 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Standarden anger krav för indelning av rörelektroder som används vid gasmetallbågsvetsning av varmhållfasta låglegerade stål. Indelningen är baserad på den kemiska sammansättningen i helsvetsgods. Det är känt att svetsningsegenskaperna hos rörelektroder kan ändras genom användning av pulsad ström, men syftet med denna standard är att pulsad ström inte skall användas för att bestämma elektrodindelningen.

To find similar documents by classification:

25.160.20 (Welding consumables Including electrodes, filler metals, gases, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-EN 12071

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

April 28, 2000

Language(s)

English, Swedish

Page Count

21

International Equivalent

EN 12071:1999 IDT