SS-EN-12074 Welding consumables - Quality requirements for manufacture, supply and distribution of consumables for welding and allied processes

SS-EN-12074 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard är upplagd så att: - den är oberoende av typen av tillsatsmaterial som tillverkas och levereras - den fastställer kvalitetskrav för tillverkning, leverans och återförsäljning - den förser tillverkare, leverantörer och återförsäljare med vägledning för att beskriva möjligheter att möta angivna krav vid tillverkning, leverans och återförsäljning av tillsatsmaterial för svetsning och besläktade förfaranden Denna standard är lämplig då demonstration av en tillverkares, en leverantörs eller en återförsäljares förmåga att tillverka, leverera och återförsälja tillsatsmaterial för svetsning och besläktade förfaranden anges i en eller flera av följande: - ett kontrakt mellan berörda parter - en tillämpningsstandard - en standard för godkännande av tillsatsmaterial - ett regelkrav

To find similar documents by classification:

25.160.20 (Welding consumables Including electrodes, filler metals, gases, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$146.60        
Designation Name

SS-EN 12074

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Oct. 27, 2000

Language(s)

English, Swedish

Page Count

23

International Equivalent

EN 12074:2000(IDT)