SS-EN-12329 Corrosion protection of metals - Electrodeposited coatings of zinc with supplementary treatment on iron or steel

SS-EN-12329 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna Europeiska standard anger krav för elektrolytiska zinkbeläggningar på järn och stål med kompletterande behandling. Denna europeiska standard specificerar inte kromatskikt, endast avsedda att förbättra vidhäftning av färg eller lack. Anmärkning: Denna europeiska standard är inte avsedd att användas separat utan utgör ett komplement till EN 1403. Det är nödvändigt att köparen specificerar den elektrolytiska zinkbeläggningen i enlighet med den beteckning som anges i EN 1403.

To find similar documents by classification:

25.220.40 (Metallic coatings Including electrolytic depositions, cathodic coatings, autocatalytic coatings, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDERDesignation Name

SS-EN 12329

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

March 24, 2000

Language(s)

English, Swedish

Page Count

25

International Equivalent

EN 12329:2000 IDT