SS-EN-13445-4-AM2 Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication

SS-EN-13445-4-AM2 - 2009 EDITION AMENDMENT 2 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Detta dokument specificerar krav för tillverkning av ej eldberörda tryckkärl av stål och delar därtill, inklusive anslut-ningar till icke-tryckbärande delar. Det anger krav för materialidentifiering, tillverkningstoleranser, svetsning, till-verkningskontroll, formning, värmebehandling, reparationer och färdigställning.

To find similar documents by classification:

23.020.30 (Gas pressure vessels, gas cylinders Steam pressure vessels, see 27.060.30 Steel for pressure purposes, see 77.140.30)


Pressure equipment

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.
Designation Name

SS-EN 13445-4:2009/A2:2014

Revision Level

2009 EDITION AMENDMENT 2

Status

Superseded

Publication Date

April 14, 2014

Language(s)

English

Page Count

20

International Equivalent

EN 13445-4:2009/A2:2014(IDT)