SS-EN-13445-5 Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing

SS-EN-13445-5 - 2014 EDITION/CORRIGENDUM 5 - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av denna europastandard specificerar krav för kontroll och provning av stycke- eller serietillverkade tryckkärl gjorda av stål enligt EN 13445-2, och som huvudsakligen utsätts för icke-cyklisk drift (d v s kärl med mindre än 500 hela ekvivalenta tryckcykler). Speciella regler för cyklisk drift ges i EN 13445-3 och i bilaga G i denna del. Detta dokument innehåller inte regler för tillverkning av kärl konstruerade enligt bilaga B (Design By Analysis - Direct Route (DBA)) i EN 13445-3:2002. ANMÄRKNING De olika parternas ansvar i proceduren för bedömning av överensstämmelse ges i direktiv 97/23/EG. Information härom finns i CR 13445-7.

To find similar documents by classification:

23.020.30 (Gas pressure vessels, gas cylinders Steam pressure vessels, see 27.060.30 Steel for pressure purposes, see 77.140.30)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$171.00        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN 13445-5

Revision Level

2014 EDITION/CORRIGENDUM 5

Status

Current

Publication Date

Sept. 14, 2018

International Equivalent

EN 13445-5:2002(IDT)