SS-EN-312-3 Particleboards - Specifications - Part 3: Requirements for boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions

SS-EN-312-3 - EDITION 1 - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna europastandard anger krav gällande spånskivor för inredning och möbler med trorrt klimat*. Information rörande kompletterande egenskaper för vissa användningar ges också. Spånskivor som överensstämmer med denna standard får benämnas P3 - skivor. Denna standard gäller inte för strimlespånskivor (OSB); krav för dessa återfinns i EN 300. Denna standard gäller inte för strängpressade (extruderade) spånskivor. * Med torrt klimat avses ett klimat som ger en fuktkvot i materialet motsvarande temperaturen 20oC och en relativ luftfuktighet som överstiger 65% endast några få veckor per år. Skivor av denna typ är endast lämpliga för användning i riskklass 1 enligt EN 335-3.

To find similar documents by classification:

79.060.20 (Fibre and particle boards)

97.140 (Furniture Including upholstery, mattresses, office furniture, school furniture, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.
Designation Name

SS-EN 312-3

Revision Level

EDITION 1

Status

Superseded

Publication Date

Jan. 10, 1997

Language(s)

English, Swedish

Page Count

16

International Equivalent

EN 312-3:1996(IDT)