SS-EN-81-28 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

SS-EN-81-28 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:

Included in this current edition are the following subparts:

 EDITION 1 - July 11, 2003
 2018 EDITION - May 7, 2018

Denna standard är tillämplig på larmsystem för alla typer av person- och varupersonhissar, och särskilt de som omfattas av standarderna i EN 81-serien.Denna standard tar även upp den minimiinformation om underhåll och räddningstjänst som ska ges till hissinstallationens ägare.Denna standard behandlar följande signifikanta risker som berör hissar när de används på avsett sätt och under de förhållanden som förutsetts av installatören/tillverkaren:– Personer instängda på grund av att hissen inte fungerar korrekt.Denna standard är inte tillämpbar på larmsystem som är avsedda för att tillkalla hjälp av andra orsaker, t.ex. hjärtattack eller informationssökning.Denna standard kan tillämpas på larmsystem för hissar som tillverkats och installerats efter CEN:s publiceringsdatum för denna standard. Dock kan denna standard beaktas även vid tillämpning på befintliga hissar. EN 81-70 innehåller tilläggskrav för personer med funktionsnedsättningar.Denna standard ersätter EN 81-1:1998 och EN 81-2:1998 vad avser fjärrlarm (punkt 14.2.3).

To find similar documents by classification:

13.320 (Alarm and warning systems Burglar alarm and warning systems, see 13.310 Warning devices for road vehicles, see 43.040.20)

91.140.90 (Lifts. Escalators)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$229.50        
Designation Name

SS-EN 81-28

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

July 11, 2003

Language(s)

English

Page Count

16

International Equivalent

EN 81-28:2003(IDT)