SS-EN-ISO-10012 Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003)

SS-EN-ISO-10012 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard specificerar allmänna krav och ger vägledning för handhavandet av mätprocesser och metrologisk bekräftelse av mätutrustning, som används för att stödja och visa uppfyllandet av metrologiska krav. Den specificerar krav på kvalitetsledning för ett ledningssystem för mätning som kan användas av en organisation, som genomför mätningar som en del av det övergripande ledningssystemet för att säkerställa att metrologiska krav är uppfyllda. Denna standard är inte avsedd att användas som ett krav för att visa överensstämmelse med ISO 9001, ISO 14001 eller någon annan standard. Intresserade parter kan komma överens om att använda denna standard som ett underlag för att uppfylla krav på ledningssystem för mätning i samband med certifieringar. Denna standard är inte avsedd som ersättning eller tillägg till kraven i ISO/IEC 17025. ANM. Det finns andra standarder och vägledningar för speciella faktorer som påverkar mätresultat, t.ex. detaljer i mätmetoder, personalens kompetens och jämförelser mellan laboratorier.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

17.020 (Metrology and measurement in general Including measuring instruments in general, preferred numbers, standard measures, general aspects of reference materials, etc. Quantities and units, see 01.060 Chemical reference materials, see 71.040.30)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$182.69        
Designation Name

SS-EN ISO 10012

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

June 13, 2003

Language(s)

English, Swedish

Page Count

51

International Equivalent

EN ISO 10012:2003(IDT); ISO 10012:2003(IDT)