SS-EN-ISO-13565-1 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 1: Filtering and general measurement conditions (ISO 13565-1:1996)

SS-EN-ISO-13565-1 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av ISO 13565 definierar en filtreringsmetod för användning vid ytor som har djupa dalar nedanför en mera finbearbetad platå med en relativt liten del av vågighet. Den referenslinje som erhållits vid filtrering enligt ISO 11562 blir för sådana ytor oönskat påverkad genom närvaron av dalarna. Den metod att filtrera som beskrivs i denna standard undertrycker dalarnas påverkan på referenslinjen så att en mera tillfredsställande referenslinje skapas.

To find similar documents by classification:

17.040.20 (Properties of surfaces)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$146.60        
Designation Name

SS-EN ISO 13565-1

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Jan. 9, 1998

Language(s)

English, Swedish

Page Count

24

International Equivalent

EN ISO 13565-1:1997 IDT* ISO 13565-1:1996 IDT