SS-EN-ISO-13565-2 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 2: Height characterization using the linear material ratio curve (ISO 13565-2:1996)

SS-EN-ISO-13565-2 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av ISO 13565 definierar utvärderingsförloppet vid bestämningen av parametrar ur den linjära framställningen av materialandelskurvan (även kallad Abbot-kurvan) vilken beskriver ökningen av materialandelen hos ytan med ökande djup på ytjämnhetsprofilen. Dessa är avsedda att vara till hjälp vid bestämning av det funktionella beteendet hos mekaniskt högt påkända ytor. Ytjämnhetsprofilen använd för bestämningen av dessa parametrar skall beräknas enligt ISO/DIS 13565.

To find similar documents by classification:

17.040.20 (Properties of surfaces)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$156.70        
Designation Name

SS-EN ISO 13565-2

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Jan. 9, 1998

Language(s)

English, Swedish

Page Count

26

International Equivalent

EN ISO 13565-2:1997 IDT* ISO 13565-2:1996 IDT