SS-EN-ISO-13919-2 Welding - Electron and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium and its weldable alloys (ISO 13919-2:2001)

SS-EN-ISO-13919-2 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:

Included in this current edition are the following subparts:

 EDITION 1 - Oct. 12, 2001
 A1:2004 EDITION AMENDMENT - Oct. 8, 2004

Denna standard ger riktlinjer för nivåer för diskontinuiteter och formavvikelser i elektronstråle- och lasersvet-sade förband i aluminium och dess legeringar. Tre nivåer anges på ett sådant sätt att de kan användas på många olika svetsade produkter. Nivåerna hänför sig till kvaliteten i tillverkningen och inte till produktens lämplighet för avsett ändamål. Denna standard är tillämplig på elektronstråle- och lasersvetsning av: - aluminium och dess legeringar; - alla typer av svetsar svetsade med eller utan tillsatsmaterial; - godstjocklekar från och med 1 mm för elektronstråle- och lasersvetsning. Vid större avvikelser från den foggeometri och de dimensioner som anges för den svetsade produkten i den-na standard måste man överväga i vilken utsträckning dess villkor är tillämpliga. ANM. För cirkulära svetsar kan en lägre kvalitetsnivå anges för nedtoningszonen. Metallurgiska egenskaper, t. ex. kornstorlek, hårdhet etc. täcks inte av denna standard.

To find similar documents by classification:

25.160.40 (Welded joints and welds Including welding position and mechanical and non-destructive testing of welded joints)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$234.33        
Designation Name

SS-EN ISO 13919-2

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Oct. 12, 2001

Language(s)

English, Swedish

Page Count

29

International Equivalent

EN ISO 13919-2:2001(IDT); ISO 13919-2:2001(IDT)