SS-EN-ISO-14020 Environmental labels and declarations - General principles (ISO 14020:2000)

SS-EN-ISO-14020 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard innehåller vägledande principer för utveckling och användningav miljömärkning och miljödeklarationer. Avsikten är att andra tillämpliga stan-darder i ISO 14020-serien används tillsammans med denna standard.Denna standard är ej avsedd att användas som specifikation för certifiering ellerregistrering.Anm: Avsikten är att andra standarder i denna serie skall överensstämma med principernai denna standard. Andra föreslagna standarder i ISO 14020-serien är för närvarande ISO14021, ISO 14024 och ISO/TR 14025 (se litteratur).

To find similar documents by classification:

13.020.50 (Ecolabelling)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$128.58        
Designation Name

SS-EN ISO 14020

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Nov. 2, 2001

Language(s)

English, Swedish

Page Count

24

International Equivalent

EN ISO 14020(IDT)