SS-EN-ISO-14025 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures (ISO 14025:2006)

SS-EN-ISO-14025 - 2010 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard fastställer principer och specificerar tillvägagångssätt för utarbetning av miljödeklarationsprogram och miljödeklarationer typ III. Den fastställer framför allt användandet av ISO 14040-serien av standarder i utvecklingen av miljödeklarationsprogram och miljödeklarationer typ III.Denna internationella standard fastställer principerna för användning av miljöinformation, som tillägg till de som ges i SS-EN ISO 14020.Miljödeklarationer typ III som beskrivs i denna internationella standard är framförallt avsedda för affärskommunikation (business-to-business) mellan företag, men på vissa villkor utesluts inte heller användning för konsumentupplysning (business-to-consumer).Denna internationella standard upphäver eller förändrar inte juridiskt bindande miljöinformation, uttalanden, märkningar eller andra tillämpliga juridiska krav.Denna internationella standard innefattar inte branschspecifika bestämmelser som kan behandlas i andra ISO-dokument. Tanken är att branschspecifika bestämmelser i andra ISO-dokument som är relaterade till miljödeklarationer typ III ska baseras på och använda principerna och procedurerna i denna internationella standard.

To find similar documents by classification:

13.020.50 (Ecolabelling)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$204.75        
Designation Name

SS-EN ISO 14025:2010

Revision Level

2010 EDITION

Status

Current

Publication Date

May 24, 2010

Language(s)

English, Swedish

Page Count

72

International Equivalent

EN ISO 14025:2010(IDT); ISO 14025:2006(IDT)