SS-EN-ISO-14044 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)

SS-EN-ISO-14044 - 2006 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:

Included in this current edition are the following subparts:

 2006 EDITION - Nov. 2, 2006
 2006/A1:2018 EDITION AMENDMENT - Feb. 12, 2018

Denna internationella standard beskriver krav och anvisningar för livscykelanalys (LCA), som innefattar: a) LCA-studiens definition av mål och omfattning, b) livscykelinventeringsanalysen (LCI), c) miljöpåverkansbedömningen (LCIA), d) livscykeltolkningen, e) redovisning och kritisk granskning av LCA-studien, f) begränsningar för LCA-studien, g) sambanden mellan de olika LCA-faserna, h) villkoren för användning av värderingsgrunder och frivilliga element. Denna internationella standard täcker livscykelanalysstudier (LCA) och livscykelinventeringsstudier (LCI). Den beskriver inte tekniken för LCA i detalj, inte heller specificerar den metoder för de individuella faserna i LCA. Den avsedda tillämpningen av LCA- eller LCI-resultat beaktas vid definieringen av mål och omfattning, men tillämpningen av denna internationella standard ligger utanför standardens omfattning. Denna internationella standard är inte avsedd att användas vid kontraktsskrivning eller för reglerande ända-mål, eller för registrering och certifiering.

To find similar documents by classification:

13.020.10 (Environmental management Including Environmental Management Systems (EMS), certification and audit)

13.020.60 (Product life-cycles)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$288.34        
Designation Name

SS-EN ISO 14044:2006

Revision Level

2006 EDITION

Status

Current

Publication Date

Nov. 2, 2006

Language(s)

English, Swedish

Page Count

112

International Equivalent

EN ISO 14044:2006(IDT); ISO 14044:2006(IDT)