SS-EN-ISO-14063 Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples (ISO 14063:2006)

SS-EN-ISO-14063 - 2010 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard ger organisationer vägledning om allmänna principer, policy, strategi och aktivitet i samband med såväl intern som extern miljökommunikation. Den använder beprövade och väletablerade tillvägagångssätt för kommunikation, anpassade till de särskilda förhållanden som existerar inom miljökommunikation. Den kan tillämpas av alla organisationer oberoende av storlek, läge, struktur, aktiviteter, produkter och tjänster, oberoende av om det finns ett infört miljöledningssystem eller inte.Denna internationella standard är inte avsedd att användas som en kravstandard för certifierings- eller registreringsändamål eller för att upprätta några andra krav på överensstämmelse med miljöledningssystem. Den kan användas tillsammans med alla andra standarder inom ISO 14000-serien eller på egen hand.ANM. 1 En referenstabell till ISO 14000-serien återges i bilaga A.ANM. 2 ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 och ISO 14025 tillhandahåller specifika verktyg och vägledning för miljökommunikation relaterat till produktmärkning och produktdeklarationer.

To find similar documents by classification:

13.020.10 (Environmental management Including Environmental Management Systems (EMS), certification and audit)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$208.68        
Designation Name

SS-EN ISO 14063:2010

Revision Level

2010 EDITION

Status

Current

Publication Date

May 24, 2010

Language(s)

English, Swedish

Page Count

76

International Equivalent

EN ISO 14063:2010(IDT); ISO 14063:2006(IDT)