SS-EN-ISO-1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:2009)

SS-EN-ISO-1461 - 2009 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard specificerar de allmänna egenskaperna hos, och kontrollmetoderna för, beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål, applicerade genom doppning i smält zink (som inte innehåller mer än 2 % av andra metaller). Standarden gäller inte för:a) plåt, tråd samt vävda eller svetsade nät som varmförzinkas i en kontinuerlig process;b) rör som varmförzinkas i automatiska anläggningar;c) varmförzinkade produkter (t ex fästelement) för vilka specifika standarder existerar, vilka kan inkludera tilläggskrav eller krav, som skiljer sig från denna internationella standard.ANM. Särskilda produktstandarder kan införliva denna standard genom att ange dess nummer eller kan införliva den med modifieringar specifika för produkten. Andra krav kan också förekomma för varmförzinkade produkter avsedda att uppfylla särskilda specifikationer. Efterbehandling eller applicering av ytterligare skikt ovanpå den varmförzinkade ytan omfattas inte av denna standard.

To find similar documents by classification:

25.220.40 (Metallic coatings Including electrolytic depositions, cathodic coatings, autocatalytic coatings, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$191.87        
Designation Name

SS-EN ISO 1461:2009

Revision Level

2009 EDITION

Status

Current

Publication Date

May 28, 2009

Language(s)

English, Swedish

Page Count

56

International Equivalent

EN ISO 1461:2009(IDT); ISO 1461:2009(IDT)