SS-EN-ISO-14689-1 Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of rock - Part 1: Identification and description (ISO 14689-1:2003)

SS-EN-ISO-14689-1 - 2004 EDITION - SUPERSEDED
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av ISO 14689 är relaterad ttll identifiering occh beskrivning av bergmaterial och bergarter på basis av mineralogisk sammansättning, genetiska förhållanden, struktur, kornstorlek, diskontinuititer och andra parametrar. Den ger också regler för beskrivning av andra särdrag liksom också för deras benämning.Denna del av ISO 14689 gäller för beskrivning av berg inom geotekniska och ingenjörsgeologiska områden av väg- ovh vattenbyggnad. Beskrivningen genomförs på borrkärnor och andra prover av naturligt berg och bergmassorKlassificeringsystem för en bergmassa med användning av en eller flera beskrivande parametrar, avsedda att föreslå troligt beteende hos bergmassan, ligger utanför syftet med denna del av ISO 14689 (se litteraturförteckning).Identifiering och klassindelning av jord för ingenjörsändamål täcks av ISO 14688-1 och ISO 14688-2.

ORDERDesignation Name

SS-EN ISO 14689-1:2004

Revision Level

2004 EDITION

Status

Superseded

Publication Date

Oct. 1, 2004

Language(s)

English, Swedish

Page Count

56

International Equivalent

EN ISO 14689-1:2003(IDT); ISO 14689-1:2003(IDT)