SS-EN-ISO-14918 Thermal spraying - Approval testing of thermal sprayers (ISO 14918:1998)

SS-EN-ISO-14918 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard ger instruktioner för hur termiska sprutare skall prövas för godkännande. Den definierar väsentliga fordringar, giltighetsområden för godkännande, provningsbetingelser, fordringar för godkännande och intyg för prövning av termiska sprutare. Under prövningen bör det begäras, att den termiska sprutaren visar tillräcklig praktisk erfarenhet av och kunskap om de metoder för termisk sprutning, material och säkerhetsbestämmelser, för vilka han skall godkännas. Information om dessa aspekter ges i bilaga A. Denna standard skall användas då prövning av den termiske sprutaren fordras av standarden, köparen, kontrollerande myndigheter eller andra organisationer. De metoder för termisk sprutning som berörs i denna standard omfattar de sprutmetoder som betecknas som manuella eller mekaniserade. Beroende på den variation och specialisering av automatiska system för termisk sprutning där den termiske sprutaren saknar direkt inverkan på sprutprocessen, är denna standard inte tillämplig under dessa förhållanden. Intyget över prövning av termisk sprutare utfärdas under granskarens eller det granskande organets fulla och enda ansvar.

To find similar documents by classification:

25.160.10 (Welding processes Including thermal cutting and cladding)

25.220.20 (Surface treatment Including anodization, conversion coating, thermal spraying, etc.)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$191.87        
Designation Name

SS-EN ISO 14918

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

April 30, 1999

Language(s)

English, Swedish

Page Count

47

International Equivalent

EN ISO 14918:1998 IDT* ISO 14918:1998 IDT