SS-EN-ISO-15587-2 Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 2: Nitric acid digestion (ISO 15587-2:2002)

SS-EN-ISO-15587-2 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av SS-EN ISO 15587 beskriver en metod för extrahering av spårelement i ett vattenprov med hjälp av salpetersyra. Metoden är användbar för alla slags vatten med en halt av suspenderade ämnen mindre än 20 g/l och totalt organiskt kol (TOC) mindre än 5 g/l. Uppslutning med salpetersyra medger inte fullständig frigörelse av alla element. För de flesta tillämpningar på miljöområdet uppnås dock fullt tillfredsställande resultat. Uppslutning med salpetersyra kan användas för extrahering av: Al*, As, B, Ba*, Be*, Ca, Cd, Co, Cr*, Cu, Fe*, Hg, K, Mg*, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V*, Zn (asterisk innebär att utbytet kan vara lägre jämfört med kungsvattenuppslutning, beskriven i SS-EN ISO 15587-1, se referens [1]). Uppslutning med salpetersyra kan användas för Ag, om provet stabiliseras direkt efter uppslutningen. Metoden kan inte användas för Sb, Sn samt för uppslutning av vissa metalloxider, som SiO2, TiO2 och Al2O3. Metoden är generellt användbar och kan användas med varierande utrustning under förutsättning att — sammansättningen av uppslutningslösningen är oförändrad, — temperaturen vid uppslutningen är känd, och — tiden för uppslutningen är anpassad till temperaturen.

To find similar documents by classification:

13.060.50 (Examination of water for chemical substances)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$176.58        
Designation Name

SS-EN ISO 15587-2

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Sept. 27, 2002

Language(s)

English, Swedish

Page Count

43

International Equivalent

EN ISO 15587-2:2002 IDT* ISO 15587-2:2002 IDT