SS-EN-ISO-15614-2 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005)

SS-EN-ISO-15614-2 - 2005 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard beskriver hur ett svetsdatablad godkänns genom svetsprocedurkontroll. Denna standard är en del i en serie standarder. Detaljer om serien ges i EN ISO 15607:2003, bilaga A. Standarden anger villkoren för utförande av svetsprocedurkontroll och gränserna för giltigheten av en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten inom ramen för de parametrar som anges i avsnitt 8. Denna standard avser bågsvetsning av plastiskt och gjutet aluminium och dess legeringar. I denna standard betyder termen aluminium aluminium och aluminiumlegeringar. Denna standard gäller inte för färdigsvetsning av aluminiumgjutgods som behandlas av prEN ISO 15614-4. Bågsvetsning av aluminium täcks av följande metoder enligt EN ISO 4063: — 131 – metallbågsvetsning med inert gas, MIG-svetsning; — 141 – wolframsvetsning med inertgas, TIG-svetsning; — 15 – Plasmasvetsning ANM. Speciella driftsförhållanden, material eller tillverkningsförhållanden kan kräva mer omfattande provning än som anges i denna standard (se 7.1) Principerna i denna Europastandard kan tillämpas på andra smältsvetsmetoder.

To find similar documents by classification:

25.160.10 (Welding processes Including thermal cutting and cladding)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$208.68        
Designation Name

SS-EN ISO 15614-2:2005

Revision Level

2005 EDITION

Status

Current

Publication Date

July 11, 2005

Language(s)

English, Swedish

Page Count

71