SS-EN-ISO-15620 Welding - Friction welding of metallic materials (ISO 15620:2000)

SS-EN-ISO-15620 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard anger krav för friktionssvetsning av delar tillverkade av metaller. Den anger krav särskilt för friktionssvetsning genom rotation med avseende på kunskap om svetsning, kvalitetskrav, svetsdatablad, godkännande av svetsprocedur och svetspersonal. Denna standard är tillämplig när ett kontrakt, en tillämpningsstandard eller krav i lagstiftning kräver bevis för en tillverkares förmåga att tillverka svetsade konstruktioner av en bestämd kvalitet. Den har utarbetats på ett uttömmande sätt för att användas som hänvisning i kontrakt. De angivna kraven kan antas i sin helhet eller en del kan strykas, om de inte är relevanta för den aktuella konstruktionen

To find similar documents by classification:

25.160 (Welding, brazing and soldering Including gas welding, electric welding, plasma welding, electron beam welding, plasma cutting, etc.)

25.160.10 (Welding processes Including thermal cutting and cladding)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$208.68        
Designation Name

SS-EN ISO 15620

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Feb. 2, 2001

Language(s)

English, Swedish

Page Count

75

International Equivalent

EN ISO 15620:2000(IDT); ISO 15620:2000(IDT)