SS-EN-ISO-15667 Acoustics - Guidelines for noise control by enclosures and cabins (ISO 15667:2000)

SS-EN-ISO-15667 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard behandlar prestanda hos inbyggnader och hytter avsedda för bullerbekämpning. Den anger översiktligt de akustiska krav och driftskrav som leverantör eller tillverkare och användare av inbyggnader och hytter behöver komma överens om. Standarden är tillämplig på två typer av akustiska inbyggnader och hytter enligt följande: a) Hytter för skydd av operatörer: fristående hytter och hytter fästa på maskiner (t.ex. fordon, kranar). b) Fristående hytter som täcker eller omsluter maskiner: inbyggnader där andelen av hyttens väggar och tak som är akustiskt obehandlade är mindre än 10 %. I denna internationella standard har tonvikten lagts på lättviktskonstruktioner, men även tjocka massiva konstruktioner som t.ex. tegelväggar behandlas. Inbyggnader och hytter med mer än 10 % öppen och obehandlad area hör till kategorin partiella inbyggnader, behandlas ej. En tredje typ, integrerade inbyggnader, som utgör en del av maskinen och som sitter fast på denna, behandlas ej.

To find similar documents by classification:

17.140.99 (Other standards related to acoustics)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$223.59        
Designation Name

SS-EN ISO 15667

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

May 26, 2000

Language(s)

English, Swedish

Page Count

111

International Equivalent

EN ISO 15667:2000(IDT); ISO 15667:2000(IDT)