SS-EN-ISO-19011 Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)

SS-EN-ISO-19011 - 2011 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard ger vägledning om revision av ledningssystem och tar upp principer för revision, ledning av revisionsprogram, genomförande av revisioner av ledningssystem liksom vägledning om bedömning av kompetens hos personer som är engagerade i revisionsprocessen. Dit hör den som leder revisionsprogrammet, revisorer och revisionsgrupper. Den är tillämplig för alla organisationer som behöver genomföra interna eller externa revisioner av lednings-system eller för att leda revisionsprogram. Det är i princip möjligt att tillämpa denna standard för andra typer av revision, förutsatt att särskild uppmärksamhet riktas mot den specifika kompetens som behövs.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

03.120.20 (Product and company certification. Conformity assessment Including laboratory accreditation and audit programmes and auditing)

13.020.10 (Environmental management Including Environmental Management Systems (EMS), certification and audit)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$207.97        
Designation Name

SS-EN ISO 19011:2011

Revision Level

2011 EDITION

Status

Current

Publication Date

Nov. 29, 2011

Language(s)

English, Swedish

Page Count

108

International Equivalent

EN ISO 19011:2011(IDT); ISO 19011:2011(IDT)