SS-EN-ISO-19011 Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)

SS-EN-ISO-19011 - 2018 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Detta dokument ger vägledning för revision av ledningssystem, inklusive principer för revision, hantering av revisionsprogram, genomförande av revisioner av ledningssystem samt vägledning för utvärdering av kompetens hos den eller de personer som deltar i revisionsprocessen. Dessa aktiviteter omfattar den eller de personer som hanterar revisionsprogrammet, revisorer och revisionsgrupper. Det kan tillämpas på alla organisationer som har behov av att planera och genomföra interna eller externa revisioner av ledningssystem eller hantera revisionsprogram. Det är möjligt att tillämpa dokumentet på andra typer av revisioner, förutsatt att särskild uppmärksamhet ägnas åt den specifika kompetens som behövs.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

03.120.10 (Quality management and quality assurance)

03.120.20 (Product and company certification. Conformity assessment Including laboratory accreditation and audit programmes and auditing)

13.020.10 (Environmental management Including Environmental Management Systems (EMS), certification and audit)


REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$225.00        
Designation Name

SS-EN ISO 19011:2018

Revision Level

2018 EDITION

Status

Current

Publication Date

Dec. 20, 2018

Language(s)

English, Swedish

Page Count

116

International Equivalent

EN ISO 19011:2018(IDT); ISO 19011:2018(IDT)