SS-EN-ISO-22000 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)

SS-EN-ISO-22000 - 2019 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Detta dokument anger krav för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet i syfte att göra det möjligt för en organisation som är direkt eller indirekt involverad i livsmedelskedjan att: a) planera, införa, genomföra, upprätthålla och uppdatera ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet som gör det möjligt för organisationen att tillhandahålla produkter och tjänster som i enlighet med avsedd användning är säkra, b) visa att man uppfyller tillämpliga lagstadgade och myndighetsrelaterade krav på livsmedelssäkerhet, c) bedöma och utvärdera krav från kunder som rör livsmedelssäkerhet och som man ömsesidigt kommit överens om samt visa att man uppfyller dem, d) kommunicera livsmedelssäkerhetsfrågor på ett effektivt sätt med intressenter i livsmedelskedjan, e) säkerställa att organisationen följer sin fastställda policy för livsmedelssäkerhet, f) visa berörda intressenter att man uppfyller kraven, g) söka certifiering eller registrering av sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet genom en extern organisation, eller utföra en egen bedömning av eller egen deklaration om överensstämmelse gentemot detta dokument. Samtliga krav i detta dokument är allmänna krav som är avsedda att kunna tillämpas på alla organisationer i livsmedelskedjan, oavsett storlek och komplexitet. Organisationer som är direkt eller indirekt involverade i ett eller flera led i livsmedelskedjan inkluderar, men begränsas inte till, foder- och djurmattillverkare, de som arbetar med insamling av vilda växter, fiske eller jakt, lantbrukare, tillverkare av ingredienser, livsmedelstillverkare, detaljhandlare, leverantörer av livsmedelstjänster, cateringtjänster, organisationer som tillhandahåller rengörings- och städtjänster, transportörer, lagerhållare och leverantörer av distributionstjänster, leverantörer av utrustning, rengörings- och desinfektionsmedel, förpackningsmaterial och övriga material avsedda för kontakt med livsmedel. Detta dokument gör det möjligt för alla organisationer, i...

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

67.020 (Processes in the food industry Including food hygiene and food safety)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$173.25        
Designation Name

SS-EN ISO 22000:2019

Revision Level

2019 EDITION

Status

Current

Publication Date

Jan. 11, 2019

Language(s)

English, Swedish

Page Count

104

International Equivalent

EN ISO 22000:2018(IDT); ISO 22000:2018(IDT)