SS-EN-ISO-22000 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)

SS-EN-ISO-22000 - 2005 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna standard anger krav för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Med hjälp av ledningssystemet kan organisationer i livsmedelskedjan visa att de har styrning över faror kopplade till livsmedelssäkerhet så att livsmedel kommer att vara säkra när de konsumeras. Standarden kan användas av alla organisationer, oavsett storlek, som ingår i, eller samverkar med livsmedelskedjan och som vill införa ett system som genomgående bidrar till säkra produkter. För att uppfylla kraven i denna standard kan interna eller externa resurser användas. Denna standard specificerar krav som gör det möjligt för en organisation: a) att planera, införa, driva, vidmakthålla och uppdatera ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet vilket gör det möjligt för organisationen att leverera produkter som, vid avsedd användning, är säkra för konsumenter, b) att visa att man uppfyller för verksamheten avsedda författningskrav på livsmedelssäkerhet, c) att bedöma och utvärdera krav från kunder och visa att man uppfyller sådana kundkrav rörande livsmedelssäkerhet som man ömsesidigt kommit överens om i syfte att öka kundtillfredställelsen, d) att kommunicera livsmedelssäkerhetsfrågor effektivt med leverantörer, kunder och berörda intressenter i livsmedelskedjan, e) att säkerställa att organisationen uppfyller sin fastställda policy för livsmedelssäkerhet, f) att visa berörda intressenter att man uppfyller policyn och g) att söka certifiering eller registrering av sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet genom en extern organisation, eller utföra egen avstämning eller egendeklaration om överensstämmelse gentemot denna standard.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

67.020 (Processes in the food industry Including food hygiene and food safety)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$208.68        
Designation Name

SS-EN ISO 22000:2005

Revision Level

2005 EDITION

Status

Current

Publication Date

Sept. 19, 2005

Language(s)

English, Swedish

Page Count

84

International Equivalent

EN ISO 22000:2005(IDT); ISO 22000:2005(IDT)