SS-EN-ISO-2203 Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)

SS-EN-ISO-2203 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard fastställer för-enklad återgivning av den tandade delen av kugghjul, inklusive snäckhjul, snäckskruvar och kedjehjul. Den är avsedd för detaljritningar och sammanställningsritningar. Den grundläggande principen är att hjul respektive skruv (utom i längdsnitt) återges som en solid del utan kuggar eller tänder, men med delningsytan markerad med en fin långstreckad enpunktslinje. ANM: För enhetligheten i figurerna i denna internationella standard används den första kvadrantens projektionsmetod (metod E). Det bör förstås att den tredje kvadrantens projektionsmetod (metod A) likväl kan användas utan att detta påverkar de fastställda principerna.

To find similar documents by classification:

01.100.20 (Mechanical engineering drawings)

21.200 (Gears)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$134.25        
Designation Name

SS-EN ISO 2203

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Dec. 30, 1997

Language(s)

English, Swedish

Page Count

20

International Equivalent

EN ISO 2203:1997 IDT* ISO 2203:1973 IDT