SS-EN-ISO-50001 Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2011)

SS-EN-ISO-50001 - 2011 EDITION - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard specificerar krav för upprättande, införande, underhåll och förbättring av ett energiledningssystem. Systemets syfte är att hjälpa en organisation att tillämpa ett systematiskt angrepps-sätt för ständig förbättring av sin energiprestanda, innefattande energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion. Denna internationella standard specificerar krav tillämpbara på energianvändning och energikonsumtion, innefattande mätning, dokumentation och rapportering, konstruktion och utformning, samt rutiner vid upphandling av utrustning, system, processer och personal som bidrar till energiprestandan. Denna internationella standard gäller för alla faktorer som påverkar energiprestanda och som organisationen kan övervaka och påverka. Standarden i sig anger inte några energirelaterade nyckeltal. Denna internationella standard för energiledningssystem har utformats för kunna användas oberoende, men tillämpningen kan samordnas eller integreras med ledningssystem som även omfattar andra områden. Denna internationella standard är tillämpbar för varje organisation som vill säkerställa att verksamheten följer den uttalade energipolicyn och som vill visa för andra att den efterföljs. Detta kan bekräftas genom egen utvärdering och själv deklarera överensstämmelse med kraven eller genom att låta en utomstående organisation certifiera energiledningssystemet. Denna internationella standard ger också, i Bilaga A, vägledning för användning.

To find similar documents by classification:

03.100.70 (Management systems Standards included in this sub-group shall also be included in other groups and/or sub-groups according to their subject Including environmental management systems (EMS), road traffic management systems, energy management systems, health care management systems, etc.)

27.010 (Energy and heat transfer engineering in general)

27.015 (Energy efficiency. Energy conservation in general Including energy audits Energy management systems, see 03.100.70 Energy efficiency of buildings, see 91.120.10)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$191.87        
Designation Name

SS-EN ISO 50001:2011

Revision Level

2011 EDITION

Status

Current

Publication Date

Nov. 10, 2011

Language(s)

English, Swedish

Page Count

68

International Equivalent

EN ISO 50001:2011(IDT); ISO 50001:2011(IDT)