SS-EN-ISO-6520-1 Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:2007)

SS-EN-ISO-6520-1 - 2007 EDITION - CURRENT
Show Complete Document History

Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Den här delen av ISO 6520 utgör grunden för en exakt klassificering och beskrivning av svetsars diskontinuiteter och formavvikelser.För att undvika varje förväxling definieras de olika typerna av diskontinuiteter och formavvikelser med erforderliga förklaringar och illustrationer.Metallurgiska diskontinuiteter är inte medtagna.Ett annat system för beteckning av diskontinuiteter och formavvikelser är möjligt, enligt ISO/TS 17845. I bilaga B anges överensstämmelsen mellan den befintliga klassifikationen av diskontinuiteter och formavvikelser enligt ISO 6520-1 och beteckningssystemet enligt ISO/TS 17845.

To find similar documents by classification:

25.160.40 (Welded joints and welds Including welding position and mechanical and non-destructive testing of welded joints)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$188.25        
Designation Name

SS-EN ISO 6520-1:2007

Revision Level

2007 EDITION

Status

Current

Publication Date

July 11, 2007

Language(s)

German, English, Swedish

Page Count

68

International Equivalent

EN ISO 6520-1:2007(IDT); ISO 6520-1:2007(IDT)