SS-EN-ISO-7519 Technical drawings - Construction drawings - General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings (ISO 7519:1991)

SS-EN-ISO-7519 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard utgör komplement till ISO 128 för byggritningar och fastställer generella principer för ritsätt att tillämpas på sammanställnings- och uppställningsritningar, huvudsakligen inom området husritningar (A- och K-ritningar). Svensk kommentar: I Sverige används termen "A-ritningar" som samlingsnamn för ritningar upprättade av arkitekt, och termen "K-ritningar" som samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av byggkonstruktör.

To find similar documents by classification:

01.100.30 (Construction drawings Including civil engineering drawings)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$146.60        
Designation Name

SS-EN ISO 7519

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

March 27, 1997

Language(s)

English, Swedish

Page Count

21

International Equivalent

EN ISO 7519:1996 IDT* ISO 7519:1991 IDT