SS-EN-ISO-7899-2 Water quality - Detection and enumeration of intestinal enterococci - Part 2: Membrane filtration method (ISO 7899-2:2000)

SS-EN-ISO-7899-2 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna del av ISO 7899 beskriver en metod för bestämning av intestinala enterokocker i vatten genom membranfiltrering. Denna del av ISO 7899 är speciellt avsedd för undersökning av dricksvatten, vatten från bassängbad och andra desinfekterade eller rena vatten. Metoden kan emellertid användas för alla typer av vatten, utom i närvaro av stora mängder suspenderat material eller störande mikroorganismer. Den är speciellt lämplig för undersökning av stora volymer vatten med bara några få intestinala enterokocker.

To find similar documents by classification:

07.100.20 (Microbiology of water Examination of biological properties of water, see 13.060.70)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$153.75        


Want this as a site license?Designation Name

SS-EN ISO 7899-2

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Oct. 13, 2000

Language(s)

English, Swedish

Page Count

25