SS-EN-ISO-8249 Welding - Determination of Ferrite Number (FN) in austenitic and duplex ferritic-austenitic Cr-Ni stainless steel weld metals (ISO 8249:2000)

SS-EN-ISO-8249 - EDITION 1 - CURRENT


Document Center Inc. is an authorized dealer of SIS standards.
The following bibliographic material is provided to assist you with your purchasing decision:


Denna internationella standard beskriver metod och utrustning för — mätning av deltaferrit, uttryckt som ferrittal (FN), i svetsgods av i hög grad duplex rostfritt ferrit-austenitiskt stål 1) genom dragningskraften mellan ett svetsgodsprov och en permanent magnet standard; — framställning och mätning av standardprover för manuell metallbågsvetsning med belagda elektroder. Den allmänna metoden rekommenderas också för ferritbestämning i produktionssvetsar och i svetsgods från andra metoder, som t.ex. TIG-svetsning, gasmetallbågsvetsning och pulverbågsvetsning (i dessa fall skall sättet att framställa provet beskrivas); — kalibrering av andra instrument för att mäta FN. Metoden som beskrivs i denna internationella standard är avsedd att användas på svetsgods i svetsat tillstånd och på svetsgods efter värmebehandlingar som givit fullständig eller partiell omvandling av ferrit till någon omagnetisk fas. Termiska austeniriseringsbehandlingar som ändrar storlek och form hos ferriten ändrar ferritens magnetkänslighet. Metoden är inte avsedd för mätning av ferrithalt hos gjutet, smitt eller valsat austenitiskt eller duplex ferrit-austenitiskt stålprov. 1) Termen "austenit-ferritiskt (duplex) rostfritt stål" används ibland i stället för "duplex ferrit-austeniskt stål".

To find similar documents by classification:

25.160.40 (Welded joints and welds Including welding position and mechanical and non-destructive testing of welded joints)

This document comes with our free Notification Service, good for the life of the document.

This document is available in either Paper or PDF format.

ORDER

Price:

$208.68        
Designation Name

SS-EN ISO 8249

Revision Level

EDITION 1

Status

Current

Publication Date

Dec. 1, 2000

Language(s)

English, Swedish

Page Count

61

International Equivalent

EN ISO 8249:2000 IDT* ISO 8249:2000 IDT